Správné lidi na správná místa

Komplexní řešení personální otázky

Komplexní poradenství a konzultační služby

V této oblasti lze naše služby využít k řešení komplexní personální otázky, a nebo k řešení dílčích problémů, jako je např. zavádění nových systémů řízení, systému vzdělávání, systému výběru či hodnocení zaměstnanců, vysoká fluktuace, neshoda mezi zaměstnanci na různých úrovních řízení apod.

OBSAH:

 1. Jaké služby nabízíme?
 2. Komu jsou naše služby určeny?
 3. Přehled základních témat komplexního poradenství a konzultačních služeb.
  1. Témata komplexního poradenství.
  2. Témata konzultačních služeb.

1. Jaké služby nabízíme?

 • Komplexní projektové poradenství realizované na základě kvantitativního, kvalitativního nebo kombinovaného výzkumu. Je zaměřeno především na otázku změn strategie a taktiky firmy, změn organizační struktury a kultury, technického a administrativního charakteru a na otázky vzdělávání a výcviku.
 • Konzultační služby zaměřené na široké spektrum otázek řízení lidských zdrojů a dosahování organizačních cílů. Jsou charakteristické cílenou orientací, věcností opírající se o bohaté empirické poznatky a rychlou aplikací.

2. Komu jsou naše služby určeny?

 • Komplexní projektové poradenství je určeno především pro vrcholový management nebo odborné útvary v procesu tvorby strategicky významného rozhodnutí.
 • Konzultační služby jsou určeny pro řídící pracovníky všech úrovní a pro personální útvary při řešení úloh každodenního života.

3. Přehled základních témat komplexního poradenství a konzultačních služeb

3.1. Témata komplexního poradenství:

 • organizační struktura firmy
 • organizační kultura a image
 • optimalizace způsobu řízení lidských zdrojů
 • efektivnost a produktivita managerské práce
 • sociálně psychologická atmosféra firmy (pracovního týmu)
 • systém vnitrofiremní komunikace
 • prezentace firmy, výrobku a služeb
 • příprava a realizace reklamní kampaně k posílení pozice firmy, výrobku a služeb na domácím trhu
 • pružné scénáře obchodního, kolektivního, krizového aj. vyjednávání a osobní příprava vyjednavačů
 • systém výběru zaměstnanců
 • krizové scénáře aj.

3.2. Témata konzultačních služeb

 • řešení konfliktních situací, zvládání zátěže a zvyšování odolnosti vůči stresu
 • stimulace a motivace zaměstnanců
 • osobní a profesní rozvoj
 • vedení, delegování a participace
 • parciální, komplexní, univerzální a speciální profesiogramy
 • dělba kompetencí a popisy pracovních pozic
 • kariérový růst
 • adaptace zaměstnanců
 • vytváření speciálních pracovních týmů k plnění mimořádně náročných úkolů
 • stabilizace zaměstnanců
 • hodnocení a odměňování zaměstnanců
 • vzdělávání a výcvik
 • taktika obchodního jednání a vyjednávání
 • osobní problémy managerů a zaměstnanců aj.

Kontaktujte nás:  
 footer-point.png Křenová 67, Brno    footer-footer.png +420 543 257 021   footer-email.png kon-takt@kon-takt.cz