Správné lidi na správná místa

Komplexní řešení personální otázky

Profil firmy KON-TAKT, spol. s r.o.

Firma KON-TAKT, spol. s r.o. vznikla na jaře roku 1995, jako jedna z prvních českých komerčních služeb personálního managementu. Kořeny jejího vzniku však sahají až do roku 1992, od kterého se postupně začala vytvářet koncepce komplexního personálního servisu pro široké spektrum zákazníků. V současném období se firma výrazně profiluje ve třech základních směrech:

Nabídka služeb

  • Vyhledávání a vysoce kvalifikovaný výběr potencionálních zaměstnanců na základě požadavků zákazníka, bez ohledu na jejich profesi a pozici v organizační struktuře firmy či podniku.
  • Komplexní a speciální diagnostiku pracovní způsobilosti jednotlivců a celých pracovních týmů pomocí psychodiagnostických metod, odborných zkoušek, individuálního a skupinového řešení úloh z reálné praxe.
  • Vzdělávací, výcvikové a poradenské aktivity obsahově směřující do celého komplexu problematiky organizačního chování jednotlivců a pracovních týmů.

V průběhu své existence jsme získali významné zkušenosti zejména při vyhledávání a výběru pracovníků na pozice středního a vrcholového managementu, při vyhledávání vysoce kvalifikovaných a specializovaných dělnických profesí, při organizaci výběrových řízení a konkurzů, při posuzování odborné způsobilosti uchazečů o zaměstnání, při komplexní diagnostice jejich osobnostní způsobilosti a ve vzdělávání a výcviku.

Filozofie firmy

Základní filozofií naší firmy je pružná přizpůsobivost, permanentní inovace, vysoká odbornost, kvalita a cenový realismus poskytovaných služeb. Tomu odpovídá i naše strategie a metodika práce, výběr odborných konzultantů a lektorů. Díky tomu, v průběhu celého našeho působení na trhu práce v České republice a na Slovensku, upevňujeme a rozšiřujeme své postavení a vytváříme dostatečné zdroje pro chod a rozvoj firmy tak, abychom mohli vždy dostát svým závazkům vůči našim klientům a obchodním partnerům. Dokladem jsou referenční listiny a přehled firem, které využily ve vší spokojenosti našich služeb.

Neodmyslitelnou součástí naší práce je průběžná a pečlivá analýza trhu práce. Za tímto účelem úzce spolupracujeme jak s Ministerstvem práce a sociálních věcí, tak i s úřady práce v jednotlivých regionech České republiky.


Kontaktujte nás:  
 footer-point.png Křenová 67, Brno    footer-footer.png +420 543 257 021   footer-email.png kon-takt@kon-takt.cz