Správné lidi na správná místa

Komplexní řešení personální otázky

Výběr zaměstnanců

 • Pro Vaši firmu dokážeme uskutečnit výběr pracovníků na nejnáročnější funkce ve většině Vámi požadovaných profesích.
 • Našimi klienty (uchazeči o zaměstnání) jsou především kvalifikovaní odborníci a specialisté ve svém oboru.
 • Tuto skutečnost potvrzuje i to, že 95% našich výběrových řízení a konkurzů je z dlouhodobého hlediska úspěšných a přináší našim klientům (firmám) nemalé finanční úspory.
 • Výběr pracovníků provádíme na základě povolení Ministerstva práce a sociálních věcí.
 • Ve své činnosti zaručujeme maximální diskrétnost a ochranu dat firem i osob. 

OBSAH

 • Výběr pracovníků z databanky
  1. Doplňková služba
 • Výběrová řízení a konkurzy
  1. Přehled základních postupů při výběrovém řízení nebo konkurzu
 • Personální podpora vytváření a udržování distribučních sítí
 • Podmínky evidence v databázi uchazečů o zaměstnání
 • Cenové a garanční podmínky
 • Informace pro zájemce o výběrová řízení pro firmy v zahraničí

1. Výběr pracovníků z databanky

 • tito pracovníci jsou registrováni v naší databance, mají zájem o změnu zaměstnání a perspektivně hledají plnohodnotné uplatnění na trhu práce s cílem využít své kvalifikace, praxe a svých schopností v budoucím zaměstnání
 • pro zkvalitnění výběru provádíme u vybraných profesí komplexní posouzení osobnostní a profesní způsobilosti uchazečů, které rovněž usnadňuje jejich umístění na žádané funkce
 • naši klienti jsou pečlivě vybíráni, mají požadované vzdělání a ve většině případů splňují veškerá firmou zadaná kritéria na výběr pracovníků a podle potřeby jsou vybaveni i dobrými jazykovými znalostmi
 • naši klienti zařazeni v databance jsou často absolventy řady kurzů, které absolvovali jak pro doplnění svých znalostí, tak pro svoji rekvalifikaci
 • podle zájmu si mohou naši klienti doplnit své znalosti v školících a rekvalifikačních střediscích, se kterými udržujeme kontakt a řadu z jejich absolventů vedeme i v naší databance
 • nabídka pracovníků z databanky je určena především pro operativní obsazení nižších a středních funkcí, např. sekretářek, obchodních zástupců, mistrů, účetních, ale i kvalifikovaných dělnických profesí
 • databanka je trvale aktualizována, údaje o klientech jsou průběžně doplňovány i s ohledem na jejich profesní růst
 • databanka je vedena celorepublikově

1.1. Doplňková služba

výběr zaměstnanců z databanky je možno objednat prostřednictvím tzv. permanentního výběru, kdy klient (firma) má po dobu jednoho roku zabezpečenu trvalou informaci o vybraných profesích dle specifikovaných kritérií a tyto jsou mu prezentovány písemnou formou:

 • profesním životopisem
 • zprávou o osobnostním a profesním potenciálu uchazeče (na vyžádání)
  (jedná se o placenou službu)

Tyto informace jsou firmě poskytovány v časové posloupnosti tak, jak je databanka doplňována.

2. Výběrová řízení a konkurzy

 • touto službou Vám nabízíme profesionální výběr na obsazení pozic středního a vrcholového managementu Vaší firmy
 • v naší metodice konkurzních a výběrových řízení včetně konkurzního řádu jsou zobecněny zkušenosti, které jsme v praxi za dobu své existence získali
 • naší předností je každodenní zkušenost, kontinuita výběru v čase a dokonalá znalost domácího prostředí

2.1. Přehled základních postupů při výběrovém řízení nebo konkurzu

 • Návrh celkové koncepce a časového rozvržení podle zadání.
 • Určení konkurzní (výběrové) komise.
 • Navržení, zpracování a uveřejnění inzerátu ve vhodných médiích.
 • Výběr uchazečů v širším výběrovém kole.
 • Provedení užšího výběru z přihlášených uchazečů.
 • Zajištění pozvání účastníků, vyhledání prostor konání konkurzu, zajištění občerstvení.
 • Posouzení osobnostního potenciálu a prověření znalostí podle zadání firmy.
 • Vyhodnocení aplikovaných diagnostických metod, odborných atestací, sestavení rozhodovací matice a stanovení pořadí.
 • Předložení kopií dokladů o vzdělání a o bezúhonnosti (výpis z rejstříku trestů, lustrační osvědčení).
 • Celkové vyhodnocení konkurzní komisí včetně písemného rozboru.
 • Předání závěrečné zprávy a poskytnutí konzultantské činnosti a vyrozumění účastníků konkurzu.

3. Personální podpora vytváření a udržování distribučních sítí

 • Nabízíme komplexní přístup při vytváření distribučních sítí.
 • Řešíme výstavbu distribučních sítí přímého prodeje.
 • Zajistíme marketingový terénní průzkum trhu.
 • Navrhneme organizaci a řízení distribuční sítě.
 • Vyhledáme pracovníky podle typu distribuční sítě.
 • Provedeme základní výcvik obchodních dovedností s ohledem na konkrétní výrobek či nabízenou službu.

4. Podmínky evidence v databázi uchazečů o zaměstnání

 • Doručit strukturovaný profesní životopis.
 • Dostavit se k osobnímu pohovoru s pracovníkem agentury.
 • Pro uchazeče o zaměstnání je registrace a zprostředkování zaměstnání zdarma.

5. Cenové a garanční podmínky (pro firmy)

Cena je stanovena dohodou a odpovídá náročnosti výběru a aktuálnímu stavu dostupnosti jednotlivých profesí na trhu práce. Pohybuje se od 0,-Kč až po trojnásobek předpokládaného hrubého měsíčního příjmu pro danou pracovní pozici, splatná do 14 dnů od podpisu pracovní smlouvy objednatele s uchazečem (možná i jiná vzájemná dohoda platebních podmínek dle konkrétního výběru).

Slevy: při objednávce nad dva pracovníky současně (tzn. 3 a více), pro stálé zákazníky

Garance je zaručena smluvně.

 • dělnické profese 1 měsíc
 • THP pracovníci 3 měsíce
 • vybraní THP a TOP management dohodou

6. Informace pro zájemce o výběrová řízení pro firmy v zahraničí

Podmínky zařazení do databáze zájemců o práci v zahraničí naši agentury jsou následující:

 • Doručit osobně nebo písemně strukturovaný profesní životopis, popřípadě kopie dokladů o vzdělání či kurzech.
 • Dále se potom postupuje dle aktuální legislativy ČR a konkrétní cílové země včetně příslušných poplatků.
 
 

 

 

Kontaktujte nás:  
 footer-point.png Křenová 67, Brno    footer-footer.png +420 543 257 021   footer-email.png kon-takt@kon-takt.cz